Aktualności

  • W dniu 06.11.2014 roku o godzinie 11:00 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyła się konferencja pt. „Podsumowanie wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. W związku ze zbliżaniem się do końca realizacji projektu pod [...]
  • Powiat Łukowski wdraża projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” na które otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem strategicznym budowy systemu SIPPL jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru [...]
  • Od dnia 01.01.2014 roku zaczął działać Portal Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego. Jest to jeden z elementów wdrożenia w ramach projektu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. Od tej chwili geodeci po zarejestrowaniu w systemie poprzez Internet mogą [...]
  • W dniu 29.11.2013 roku o godzinie 11:00 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyło się spotkanie pt. „Prezentacja wyników I etapu wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. Spotkanie to odbyło się w związku z [...]
  • W dniu 26 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm: Geopolis Polska Sp. z o.o. i Geopolis Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”, [...]
  • W dniu 24.03.2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne współfinansowanego ze środków europejskich [...]

Geoportal

Miasto Łuków

Miasto Stoczek Łukowski

Gmina Adamów

Gmina Krzywda

Gmina Łuków

Gmina Serokomla

Gmina Stanin

Gmina Stoczek Łukowski

Gmina Trzebieszów

Gmina Wojcieszków