Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL

Powiat Łukowski wdraża projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” na które otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem strategicznym budowy systemu SIPPL jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru Powiatu Łukowskiego na wspólnej platformie.

W ramach projektu powstają m.in. moduły podsystemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym wraz z internetową obsługą geodetów i klientów zewnętrznych, podsystemu gospodarki nieruchomościami, modułu do obsługi rejestrów planów przestrzennych, pozwoleń na budowę i rozbiórkę, zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki, podsystemu zarządzania infrastrukturą drogową, podsystemu ochrony środowiska, modułów do obsługi zarządzania kryzysowego, modułu rejestru ofert inwestycyjnych.