Aktualności

Konferencja podsumowująca wdrożenie projektu SIPPL

W dniu 06.11.2014 roku o godzinie 11:00 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyła się konferencja pt. „Podsumowanie wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. W związku ze zbliżaniem się do końca realizacji projektu pod […]

Aktualności

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL

Powiat Łukowski wdraża projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” na które otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem strategicznym budowy systemu SIPPL jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru […]

Aktualności

Internetowe zgłaszanie prac przez geodetów

Od dnia 01.01.2014 roku zaczął działać Portal Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego. Jest to jeden z elementów wdrożenia w ramach projektu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. Od tej chwili geodeci po zarejestrowaniu w systemie poprzez Internet mogą […]

Aktualności

Konferencja w Klimkach

W dniu 29.11.2013 roku o godzinie 11:00 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyło się spotkanie pt. „Prezentacja wyników I etapu wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. Spotkanie to odbyło się w związku z […]

Aktualności

Umowa z firmą Geopolis

W dniu 26 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm: Geopolis Polska Sp. z o.o. i Geopolis Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”, […]

Aktualności

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 24.03.2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne współfinansowanego ze środków europejskich […]