Internetowe zgłaszanie prac przez geodetów

Od dnia 01.01.2014 roku zaczął działać Portal Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego.

Jest to jeden z elementów wdrożenia w ramach projektu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego. Od tej chwili geodeci po zarejestrowaniu w systemie poprzez Internet mogą zgłaszać prace geodezyjne oraz tą samą drogą otrzymywać materiały z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kolejnym etapem będzie rozszerzenie tej funkcjonalności o moduł Internetowej Obsługi Zamówień (sklep).