Konferencja w Klimkach

W dniu 29.11.2013 roku o godzinie 11:00 w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyło się spotkanie pt. „Prezentacja wyników I etapu wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego.

Spotkanie to odbyło się w związku z zakończeniem realizacji pierwszego etapu zamówienia pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego”. Na zaproszenie Starosty Łukowskiego wzięli w nim udział przedstawiciele Starostwa Łukowskiego i Zarządu Powiatu, Gmin Powiatu Łukowskiego, Miasta Łuków i Stoczek Łukowski, Policji Powiatowej w Łukowie i Radzyniu Podlaskim, Straży Pożarnej w Łukowie, Zarządu Dróg Powiatowych i Miejskich oraz przedstawiciele Geodety Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie i Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich w Lublinie.

Przedstawiciele firmy Geopolis zaprezentowali możliwości i funkcjonalności wdrażanego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie dzięki współpracy Starostwa i Gmin może ono przynieść administracji samorządowej Powiatu Łukowskiego, jego mieszkańcom oraz inwestorom.

Zaproszone osoby miały okazję zapoznania się z koncepcją systemu, oprogramowaniem dziedzinowym i graficznym przedstawieniem danych. Prezentacja obejmowała również zaznajomienie zaproszonych gości z kolejnymi etapami wdrożenia oraz dyskusję o możliwościach współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego.